Stikstof

Stikstof in je autobanden

Een groot gedeelte van alle bestuurders in Europa rijden rond met banden met een te lage spanning. Dit heeft grote consequenties voor veiligheid, grip en ook met name voor het brandstofverbruik van al deze auto’s. Om dit probleem te verminderen adviseert BandenProf om ook uw banden te voorzien van Stikstof.

Waarom oppompen met Stikstof in plaats van gewone lucht?

Wel met name hierom: Iedere autoband is enigszins diffuus. Dat wil zeggen dat iedere band in beperkte mate spanning verliest. Stikstof verdwijnt minder gemakkelijk uit de band omdat de moleculaire samenstelling van stikstof anders is dan de lucht die u inademt. Door stikstof in plaats van perslucht toe te voegen aan uw banden, blijven uw banden langer op spanning. Daarom adviseert BandenProf Huizen stikstof in plaats van perslucht.

Door stikstof te pompen blijven u banden langer op spanning met het voordeel dat uw wegligging verbetert en uw brandstofverbruik omlaag gaat. Tevens verlaagt u de slijtage waardoor u langer van uw banden kunt genieten.

Veiligheid

Stikstof wordt standaard gebruikt in de racewereld en bij het vervoer van gevaarlijke stoffen omdat het ook nog een bijkomend voordeel biedt. Stikstof is een inert gas. Dit betekent dat het niet of nauwelijks reageert met andere chemicaliën en bij brand of explosies niet ontploft. Dit neemt overigens niet weg dat er geen verschil is tussen een band met perslucht of gevuld met stikstof als het gaat om bandbeschadigingen en langzaam spanningsverlies. Ook deze banden moeten met regelmaat gecontroleerd worden en wij adviseren u om eens in het kwartaal uw bandenspanning en slijtage door ons te laten controleren.

Heeft u nog geen stikstof in uw banden?

Kom naar BandenProf Huizen en wij voorzien u banden snel van stikstof. Wij zijn iedere werkdag open van 8.00 uur tot 17.00 uur en doen alles om uw veiligheid te verzekeren.